Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku zaprasza do klas mundurowych - wojskowej, policyjnej i strażackiej.

pożarnicze

 

ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Państwowa Straż Pożarna została powołana 1  lipca 1992 r. jako zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Do podstawowych zadań PSP należy:

1. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń,

2. wykonywanie pomocniczych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych oraz likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze,

3. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,

4. szkolenie kadr dla potrzeb PSP i ochrony przeciwpożarowej,

5. nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych,

6. prowadzenie prac naukowo - badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Państwowa Straż Pożarna jest organizatorem krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego mającego na celu ochronę życia, zdrowia oraz mienia podczas:

- walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi,

- ratownictwa technicznego,

- ratownictwa chemicznego,

- ratownictwa ekologicznego,

- ratownictwa medycznego.

 

 

ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Państwową Straż Pożarną tworzą następujące jednostki organizacyjne:

1. Komenda Główna Państwowej StrażyPożarnej,

2. komendy wojewódzkie PSP,

3. komendy rejonowe PSP,

4. jednostki ratowniczo-gaśnicze PSP,

5. Szkoła Główna Służby Pożarniczej i pozostałe szkoły oraz ośrodki szkolenia,

6. jednostki badawczo-rozwojowe PSP (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k. Otwocka).

 

 

Komendant Główny PSP jest centralnym organem administracji państwowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej. Komendant główny podlega ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, a sam jest przełożonym strażaków pełniących służbę w Państwowej Straży Pożarnej. Komendanta Głównego PSP powołuje i odwołuje prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji. Zastępców komendanta głównego PSP powołuje i odwołuje spośród oficerów straży pożarnej minister spraw wewnętrznych i administracji, na wniosek komendanta
głównego.

 

 


Data ostatniej modyfikacji: 2014-09-17