Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku zaprasza do klas mundurowych - wojskowej, policyjnej i strażackiej.

Szkolenia mundurowe

Odznaka na stronę LO

 Odznaka Absolwenta Liceum Ogólnokształcącego wz. 2013.

 

      W dniu 7 listopada 2014r. na mocy Zarządzenia nr 5/11/2014 Dyrektora Liceum wprowadzono do tradycji szkoły nadawanie absolwentom szkolnej Odznaki Absolewnta Liceum. W ten sposób uczczono nadanie Liceum imienia generała Stefana Roweckiego "Grota".   

 

Odznakę Honorową Liceum otrzymali:

   Pan Ireneusz Plechan – Starosta Powiatu Zielonogórskiego

   Pan Piotr Skórka – wieloletni dyrektor szkoły

   4 Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy z Czerwieńska

   Komenda Miejska Policji z Zielonej Góry

   Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej z Zielonej Góry

   Pan Dariusz WRÓBLEWSKI – Starosta Powiatu Zielonogórskiego

   Pan Piotr IWANUS – Burmistrz Miasta Czerwieńsk

   Pani Irena PODSIADŁY – Naczelnik Wydziału Edukacji Powiatu Zielonogórskiego

   Pan Ryszard GÓRNICKI – Radny Powiatu Zielonogórskiego

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ś L U B O W A N I E 

My, uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Czerwieńsku

uroczyście ślubujemy:

  • godnie reprezentować szkołę i dbać o jej dobre imię,
  • stać na straży statutu szkoły,
  • pielęgnować wartości patriotyczne, tradycje i język narodowy,
  • z godnością i szacunkiem nosić mundur, a honor za nadrzędną wartość uznawać,
  • wiedzę zdobywać i własne zdolności rozwijać.

 Ślubujemy!

 

Tekst ślubowania obowiązuje od roku szkolnego 2013/2014 

Autor tekstu: K.Kaczmar

 

 

 >>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

System Awansowania Kadetów

  Pagon kadeta

 Wzór pagonu kadeta liceum.

 

 


Data ostatniej modyfikacji: 2015-11-15