Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku zaprasza do klas mundurowych - wojskowej, policyjnej i strażackiej.

Terminarz spotkań z rodzicami

WYWIADÓWKI

W ROKU SZKOLNYM 2015/16

środa godzina 16.30  

Po zebraniach klasowych spotkania Rady Rodziców z dyrektorem

  

Termin

Temat

23.09.2015r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą – wybór klasowej rady rodziców, zapoznanie rodziców z WSO, PSO, planem pracy wychowawcy. Spotkanie dyrektora z radą rodziców, wybór prezydium rady rodziców, przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzenie rocznego programu wychowawczego i programu profilaktyki, zaopiniowanie zmian w statucie szkoły

21.10.2015r.

18.11.2015r.

Konsultacje indywidualne – przedstawienie informacji o uczniach

16.12.2015r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą, poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen na I półrocze oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi zachowania. Spotkanie dyrektora z radą rodziców

13.01.2016r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów na I półrocze

23.03.2016r.

Konsultacje indywidualne – przedstawienie informacji o uczniach

13.04.2016r. 3 kl

07.06.2016r. 1-2

Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen rocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią zachowania

 

 


Data ostatniej modyfikacji: 2015-09-19