Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku zaprasza do klas mundurowych - wojskowej, policyjnej i strażackiej.

Kalendarz roku szkolnego

 

Data

Okoliczność

01 września 2015r. rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 - 31 grudnia 2015 r. zimowa przerwa świąteczna
18 - 31 stycznia 2016 r. ferie zimowe
24 - 27 Marca 2016 r. wiosenna przerwa świąteczna
29 kwietnia 2016r. Zakończenie zajęć w klasach
programowo najwyższych w szkołach
ponadgimnazjalnych

ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

- 04 - 27 maja 2016r. cz. ustna

- 04 - 24 maja 2016r. cz. pisemna

egzamin maturalny:
- część ustna
- część pisemna
 24 czerwca 2016r. zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 25 czerwca- 31 sierpnia 2016r.  ferie letnie
Data ostatniej modyfikacji: 2015-09-21