Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku zaprasza do klas mundurowych - wojskowej, policyjnej i strażackiej.

Pedagog

 

Godziny pracy:

 

Wtorek – 09.20 - 12.20

Środa – 08.50 – 10.20

Czwartek – 12.30 - 14.30

Piątek – 9.30 – 13.00  

 

 

Plan pracy pedagoga szkolnego

 w roku szkolnym 2015/2016

Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku

WSKAZAZANIA DO PRACY WYCHOWAWCZO/PROFILAKTYCZNEJ PO ANALIZIE ROKU 2014/2015, przyjętych priorytetów do pracy przez Radę Pedagogiczną oraz  Kuratora Oświaty na bieżący rok szkolny.

  1. Kontynuowanie pracy Koła Szkolnych Profilaktyków. Rozszerzenie działań profilaktycznej gazetki szkolnej; Rady nie bez parady”, o działania pozostałych podmiotów szkolnych. Realizacja warsztatów pedagoga w ramach godzin pracy.
  2. Nawiązanie wspólnie z podmiotami szkolnymi współpracy z Gimnazjum w Czerwieńsku. Koordynowanie współpracy, merytoryczne opracowanie planu współpracy.
  3. Przygotowania i realizacji z podmiotami szklonymi trzech autorskich projektów;

- projekt profilaktyczno - wychowawczy: „ Nie stój, nie czekaj, żyj!” – program poświęcony motywacji. „ Uczeń w szkolnym systemie doradztwa zawodowo – edukacyjnego”- program poświęcony edukacji zawodowej, przygotowania do wejścia na rynek pracy, „ Pokochaj zdrowie, bo nic nad zdrowie, ani lepszego, ani droższego…..”

4. Monitorowanie potrzeby konsekwentnego działania wobec uczniów łamiących zasady współżycia szkolnego (postępowania interwencyjno – motywacyjne na najwcześniejszym etapie zagrożenia).

5. Zakończenie diagnozy działań z pomocy psychologiczno – pedagogicznej.


Data ostatniej modyfikacji: 2015-11-06