Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku zaprasza do klas mundurowych - wojskowej, policyjnej i strażackiej.

Stancje

S T A N C J E   DO  W Y N A J Ę C I A

W  C Z E R W I E Ń S K U

 

 

  1.  PAN  MICHAŁ  GECIÓW     -    TEL. 515 043 011
  2.  PAN  RYSZARD  KOPCZYŃSKI  -   TEL. 607 757 882
  3.  PAN  DAMIAN  JANAS –   TEL. 731 235 698
  4.  PANI  LUCYNA  SARNOWSKA –   TEL. 692 784 725
  5.  PAN ARTUR MILEJ - TEL. 515-193-193 - 20 METRÓW OD SZKOŁY
  6.  PANI HALINA KWAŚNIEWSKA -TEL. 608-460-680
  7.  PANI MARIA MENDEL - TEL. 669 774 483
  8. PANI BOŻENA BIEŻAŃSKA - TEL. 605 311 516
  9. PANI IRENA TOMYS - TEL. 785 244 502
Data ostatniej modyfikacji: 2015-08-26