Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku zaprasza do klas mundurowych - wojskowej, policyjnej i strażackiej.

Szkolne Koło Wojskowe

Szkolne Koło Wojskowe Grot

nasz adres e-mail: edukacjawojskowa@wp.pl  

 

Terminy spotkań  w ramach SKW:

piątek:   godz. 13.10-13.55, 14.00-14.45

lub terminy wyjazdowe oraz doraźnie

   

 

 

Pluton rezpezentacyjny kadetów klas wojskowych na uroczystym apelu w Lesznie z okazji Święta 4 pułku przeciwlotniczego.

 Pluton reprezentacyjny kadetów klas wojskowych na uroczystym

apelu w Lesznie z okzaji Święta 4 pułku przeciwlotniczego.

------------------------------------------------------------------------------

- - A K T U A L N O Ś C I   I   I N F O  R M A C J E - -

15 stycznia 2016 - szkolenie specjalistyczne z czerwoinej taktyki prowadzone przez instruktorów Związku Strzeleckiego

miejsce szkolenia: rejon szkoły

----------------------------------------------------------------------

U W A G A !!!

walkaDnia 12 lutego 2016 r. trening samoobrony - walki wręcz.

Miejsce: hala sportowa "Lubuszanka"

Czas: 13.30

 -------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Planowane przedsięwzięcia:

9 października - udział w uroczystym apleu z okazji Święta 4 Pułku Przeciwlotnikczego - Zielona Góra

20 października - przeprowadzenie międzyszkolnych zawodów sportowo-obronnych "Sprawni jak żołnierze 2015" w ramach Pikniku Edukacji.

23 października - PODRÓŻ HISTORYCZNO-WOJSKOWA **** twierdza KŁODZKO

13 listopada - uroczyste przekazanie sztandaru Liceum

szkolenie dowódców drużyn i pocztu sztandarowego

gromadzenie materiałów o patronie szkoły

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przedsięwzięcia zrealizowane w roku szkolnym 2014/2015:

3 października udział w Święcie 4 pułku przeciwlotniczego w Lesznie.

10 października podróż historyczno-wojskowa -zwiedzanie Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego

25 października wizyta w Jednostce Strzeleckiej w Nowej Soli.

7 listopada wizyta przedstawicieli Jednostki Strzeleckiej 3006 w liceum 

8 listopada udział reprezentacji w otwartych zawodach strzeleckich Dowódcy JS 3006 - Nowa Sól

6 lutego 2015 - szkolenie kadetów klasy policyjnej i policyjno-strażackiej z walki wręcz oraz ratownictwa medycznego w jednostce wojskowej

7 marca 2015 - udział w apelu "Żołnierzy Wykletych " w JS 3006 w Nowej Soli

10 - 11 marca 2015 - prezentacja szkoły na Targach Edukacji Absolwent 2015

27 kwietnia - rekonesans do obozu szkoleniowo-kondycyjnego

pk. "Krucze Skały 2015"

14 maja - trening strzelecki z kbks dwóch drużyn w klubie Gwardia

kdt. Pachulski, Berski, Małolepszy kdt. Witkowska, Stepień, Sabadach

19 maja - udział reprezentacji w wojewódzkich zawodach strzeleckich o "Srebrne Muszkiety" 2015 - odwołał organizator Lubuski Kurator Oświaty

22 maja - udział w Święcie Patrona w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

11-15 czerwca obóz kondycyjno-szkoleniowy pk. "Krucze Skały 2015"

----------------------------------------------------------------------------------------------

Przedsięwzięcia zrealizowane w roku szkolnym 2015/2016:

 

1 września - Apel Pamieci i złożenie kwiatów pod Pomnikiem Wolności w Czerwieńsku

11 września - Integracja uczniów klas pierwszych w ramach I Integracyjnego Biegu Patrolowego

12 września - udział w Korowodzie Winobraniowym 2015

9 października - udział w uroczystym apleu z okazji Święta 4 Pułku Przeciwlotnikczego - Zielona Góra

20 października - międzyszkolne zawody sportowo-obronnych "Sprawni jak żołnierze 2015" w ramach Pikniku Edukacji.

7 lutego - udział pocztu sztandarowego oraz plutonu reprezentacyjnego szkoły w uroczystościach 97 Rocznicy Powstwania Wielkoplplskiego w Kargowej.Data ostatniej modyfikacji: 2016-02-08