Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku zaprasza do klas mundurowych - wojskowej, policyjnej i strażackiej.

Samorząd Uczniowski

 Adres e-mail: 

su-loczerwiensk@wp.pl

 

   Podstawą działania Samorządu Uczniowskiego jest prawo uczniów do aktywności w szkole i  w środowisku lokalnym.

 

     Samorząd nadaje szkole wymiar instytucji demokratycznej i obywatelskiej. Zaangażowanie uczniów w rozwój szkoły i przyjęcie za nią współodpowiedzialności sprzyja tworzeniu partnerskich relacji między uczniami, nauczycielami a dyrekcją.

 

  Samorząd realizuje  zadania wynikające z regulaminu szkoły, planu wychowawczego i statutu oraz realizuje własne założenia mające na celu wzbudzenie aktywności wśród uczniów.

 

-----------------------------------------------------------------

Rada Samorządu Uczniowskiego:


Klaudia GÓRZYŃSKA II LOW             –  przewodnicząca

Katarzyna GRYŃ II LOP/S               – z-ca przewodniczącej

Dawid GAŁKA I LOW                   – sekretarz

Magdalena STOLA  ILOP/S    -  skarbnik

 

--------------------------------------------------------------

SEKCJE:

I SEKCJA INFORMACYJNO-PRASOWA

Andżelika Sabadach, Marlena Stefańska

II SEKCJA KULTURY I SZTUKI

Aleksandra Słoka, Matuesz Łanocha

III SEKCJA SPORTU I REKREACJI

Patryk Kowalczuk, Mateusz Fijałkowski, Adam Perski

IV SEKCJA MUNDUROWA

Patryk Mintus, Wiktor Koteras, Szymon Cieżniak

wolne miejsca dla klas LOP/S

----------------------------------------------------------------------------------

- A K T U A L N O Ś C I  I  I N F O R M AC J E -

 

 Zebranie samorządu uczniowskiego

 marzec 2016- czwartek

 

od godz. 11.15

 ---------------------------------------------------------------------

przedsięwzięcia do realizacji:

4 grudnia - Turniej Mikołajkowy

22 grudnia - Wigilia w liceum

 opracowanie zadań dla sekcji

przedsięwzięcia zrealizowane:

17 września - zebranie SU

wyjście do kina na film pt. "Karbala"

przygotowanie Planu Zamierzeń na rok szkolny 2015/16

8 października - zebranie SU

5 listopada - zebranie SU

wybory do RSU

13 listopada - uroczyste przyjęcie sztandaru liceum (we współpracy ze SKW)

3 grudnia - zebranie SU

18, 22 grudnia - spotkania wigilijne w klasach

7 - zebranie SU

4 lutego - zebranie SU


Data ostatniej modyfikacji: 2016-02-29