Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku zaprasza do klas mundurowych - wojskowej, policyjnej i strażackiej.

Aktualności wychowawczo-profilaktyczne

Rok szkolny 2014/2015 to rok refleksji nad przemocą,

agresją i kulturą.

Wyszliśmy z założenia, iż kultura może stanowić wsparcie  w działaniach prawidłowych, pozbawionych negatywnych emocji.

 

"Każda kultura powstała, jako metoda przeobrażania duszy jednostek w ten sposób, by stały się one zdolne do wykonywania pewnych danych przez naturę procesu społecznego czynności…."( S. Brzozowski)

 

Udało nam się:

  1. 1.        „Wejść” z naszymi planami w szkolne życie. Dokonaliśmy promocji projektu oraz zaplanowanych działań.
  2. 2.        Przeprowadziliśmy ankiety na temat kultury, przemocy i agresji. Z wynikami ankiet mogliście i nadal możecie się zapoznać. Zostały opublikowane w 2 numerze gazetki Rady Nie Bez Parady.
  3. 3.        Pedagog szkolny przeprowadził warsztaty; Agresja i przemoc to droga donikąd.
  4. 4.        My, członkowie SKP zorganizowaliśmy, przy współpracy uczniów poszczególnych klas konkurs literacko plastyczny; Moje Nie dla agresji. Moje Tak dla kultury. Konkurs zorganizowaliśmy w formie indywidualnej i zespołowej (klasowej).

 

Wyniki konkursu literackiego – indywidualnego:

►  Wyróżnienie dla Dawida Hamery ucznia klasy IIILOP.

 

Wyniki konkursu literackiego – zespołowego ( klasowego)

►I miejsce klasa IIILOP reprezentowana przez Ewelinę Wysocką.

 Wyróżnienia:

►Klasa IILOP reprezentowana przez Paulinę Druś i Adriana Cicheckiego.

►Klasa ILOP/S reprezentowana przez Daniela Kowalczyka, Kamila Harunka, Adriana Żukowskiego, Patryka Szymańskiego, Sławka Petryka, Kornelię Iwanicką, Natalię Siewers, Karolinę Podhorodecką, Oliwię Pakos, Karolinę Pawłowską, Weronikę Wojtowicz.

Wyniki konkursu plastycznego – indywidualnego:

- brak wyróżnień i nagród.

Wyniki konkursu plastycznego – zespołowego( klasowego):

►I miejsce egzekwio - klasa IILOW oraz klasa ILOW reprezentowana przez Ewę Madej, Olę Leszczyk, Paulinę Najwer, Wiktorię Przybyłek.

►Wyróżnienia otrzymały klasa ILOW reprezentowana przez Klaudię Galent, Natalię Jerzynek, Katarzynę Stolarczyk, Patryka Ungrata, Patryka Cicheckiego oraz klasa IIILOP reprezentowana przez Mateusza Dropińskiego, Alana Gagajewskiego, Patryka Maciasa.  

W zakładce gazetki profilaktyczne możecie obejrzeć i przeczytać nagrodzone i wyróżnione prace plastyczno – literackie.        

Gratulacje

       Szkolne Koło Profilaktyków

 

**********************************************************

''Agresja i przemoc, to droga donikąd, dlatego już dziś rok 2014/2015 ogłaszamy Rokiem Kultury!"

Plan działań
Każdego miesiąca będziemy pracować według określonych schematów. Krok po kroku odnajdziemy w sobie kulturę, która jest podstawą ludzkiej egzystencji.

Naszym zadaniem będzie przybliżenie Wam pojęcia kultury. W naszym planie działań uwzględniliśmy; gazetki, broszury, ankiety, wycieczki do teatru lub kina, konkurs na Kulturcia Roku, oraz konkurs literacko – plastyczny.
Serdecznie zapraszamy do brania czynnego udziału w zadaniach organizowanych przez Szkolne Koło Profilaktyków oraz śledzenia informacji pojawiających się na temat programu.

 

Materiał przygotowała: Dominika Bugaj

Data ostatniej modyfikacji: 2015-02-09